Centrum praktického ekonomického vyučování - vybudování a realizace praktického vyučování

Jedná se o nejdůležitější aktivitu projektu s významným dopadem na praktické vyučování žáků. Dojde k vytvoření Centra praktického ekonomického vyučování v prostorách UJEP a realizaci praktického vzdělávání.

Výuku povedou lektoři z řad UJEP a další experti z praxe, lektoři z řad zaměstnavatelů, za účasti učitelů škol. Žáci SŠ se budou účastnit praktické výuky, seznámí se s nezbytnou teorií, budou řešit praktické úlohy, na které bude kladen největší důraz.

Budou vytvořeny kurzy zaměřené na OA a gymnázia a na školy s technicky zaměřenou výukou. Každý kurz bude obsahovat 3 dny praktické výuky (3 x 5 hodin) včetně zapojení lektora z praxe, který bude hodnotit zpracovaný úkol v realitě podniku a hodnotit jednotlivé části řešení ve vztahu k reálné praxi.