21. 10. 2014

Cílem prvního workshopu, kromě navázání kontaktů, bylo získání zpětné vazby k potřebám zaměstnavatelů a zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb do reálné výuky. Zpětná vazba tak tvořila rámec pro tvorbu obsahu vzdělávacích modulů pro CEV.

Workshop byl rozdělen do dvou hlavních částí. V první se jednalo o nalezení průniku mezi rozmanitými potřebami zaměstnavatelů, které byly následně zúženy do společných témat. V druhé části pak došlo k upřesnění rámcové podoby modulů.

Zaměstnavatelé představili témata, rozsah a formát praktických zadání, které považují za klíčové a kde mohou přispět svou expertízou a zkušenostmi. Hlavní metodou workshopu byla diskuse v menších skupinách. Po následné hromadné diskuzi došlo ke shrnutí výsledků.

Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1
Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1
Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1
Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1
Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1