Měsíc červen bude v projektu ve znamení soutěží, které zhodnotí přínos projektu pro středoškoláky, kteří se účastnili praktické ekonomické výuky. Soutěž proběhne ve dnech 2. června 2015 (kategorie gymnázia a obchodní akademie) a 11. června 2015 (kategorie technické a odborné školy). Pro čtyřčlenná družstva jsou připraveny soutěžní úkoly, jejichž plnění bude hodnotit porota složená z odborníků z praxe. Vítězné týmy získají možnost zúčastnit se odborných stáží v zajímavých firmách a institucích. Soutěž středních škol je součástí realizace Klíčové aktivity 5 a probíhá pod vedením RNDr. Jany Šimsové, Ph.D., vedoucí Katedry matematiky a informatiky na FSE UJEP.