Koncem května 2015 byla ukončena výuka žáků středních škol z regionu v učebně praktické ekonomické výuky při Fakultě sociálně ekonomické. Je potěšující, že jsme se v rámci realizace projektu mohli potkávat s mladou generací, která má evidentní zájem o předkládaná témata, žáci byli velmi aktivní a dle dotazníků také s kvalitou poskytované výuky spokojeni. Lze s potěšením konstatovat, že projekt splnil naplánované monitorovací indikátory, cílem byla realizace výuky pro 550 žáků a výuky se podle posledních propočtů úspěšně účastnilo celkem 714 žáků. Tato klíčová aktivita projektu probíhala pod vedením PhDr. Hany Suchánkové, Ph.D., vedoucí Katedry cizích jazyků na FSE UJEP. Jsme také potěšeni, že jsme žákům mohli v rámci projektu ukázat prostory nově budovaného univerzitního kampusu v Ústí nad Labem a doufáme, že se žáci stanou jednou i studenty naší univerzity. Těšíme se na Vás!!!