3. 2. 2015 a 5. 2. 2015

Během února 2015 proběhla další série plánovaných setkání zaměřených na sdílení zkušeností mezi učiteli. Dne 3. února 2015 proběhlo setkání pro pedagogy z gymnázií a obchodních akademií a 5. února 2015 byl uspořádán workshop pro pedagogy z odborných škol technických. Výstupy z těchto workshopů budou východiskem pro zpracování Metodického pokynu. Workshopy probíhají pod vedením PhDr. Alice Reissové, Ph.D., vedoucí Katedry Managementu FSE UJEP.

Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu"
Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu"
Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu"