Jste zde

 • V rámci realizace projektu se potřetí sejdeme dne 16. 6. 2015 od 14 hodin u společného kulatého stolu s firmami a školami z regionu, cílem je prezentace výstupů projektu a výměna zkušeností, dále také zhodnocení přínosů praktického vyučování formou dnů praktického vyučování na půdě FSE pro jednotlivé zúčastněné aktéry. Workshop probíhá v rámci realizace Klíčové aktivity 1 pod vedením Ing. Tomáše Sivička, Ph.D., vedoucím Katedry ekonomie na FSE UJEP. Odbornou garantkou setkání a celého projektu je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu UJEP, která je zároveň garantkou oboru Ekonomika a management na FSE UJEP.

 • Měsíc červen bude v projektu ve znamení soutěží, které zhodnotí přínos projektu pro středoškoláky, kteří se účastnili praktické ekonomické výuky. Soutěž proběhne ve dnech 2. června 2015 (kategorie gymnázia a obchodní akademie) a 11. června 2015 (kategorie technické a odborné školy). Pro čtyřčlenná družstva jsou připraveny soutěžní úkoly, jejichž plnění bude hodnotit porota složená z odborníků z praxe. Vítězné týmy získají možnost zúčastnit se odborných stáží v zajímavých firmách a institucích. Soutěž středních škol je součástí realizace Klíčové aktivity 5 a probíhá pod vedením RNDr. Jany Šimsové, Ph.D., vedoucí Katedry matematiky a informatiky na FSE UJEP.

 • Koncem května 2015 byla ukončena výuka žáků středních škol z regionu v učebně praktické ekonomické výuky při Fakultě sociálně ekonomické. Je potěšující, že jsme se v rámci realizace projektu mohli potkávat s mladou generací, která má evidentní zájem o předkládaná témata, žáci byli velmi aktivní a dle dotazníků také s kvalitou poskytované výuky spokojeni. Lze s potěšením konstatovat, že projekt splnil naplánované monitorovací indikátory, cílem byla realizace výuky pro 550 žáků a výuky se podle posledních propočtů úspěšně účastnilo celkem 714 žáků. Tato klíčová aktivita projektu probíhala pod vedením PhDr. Hany Suchánkové, Ph.D., vedoucí Katedry cizích jazyků na FSE UJEP. Jsme také potěšeni, že jsme žákům mohli v rámci projektu ukázat prostory nově budovaného univerzitního kampusu v Ústí nad Labem a doufáme, že se žáci stanou jednou i studenty naší univerzity. Těšíme se na Vás!!!

 • 3. 2. 2015 a 5. 2. 2015

  Během února 2015 proběhla další série plánovaných setkání zaměřených na sdílení zkušeností mezi učiteli. Dne 3. února 2015 proběhlo setkání pro pedagogy z gymnázií a obchodních akademií a 5. února 2015 byl uspořádán workshop pro pedagogy z odborných škol technických. Výstupy z těchto workshopů budou východiskem pro zpracování Metodického pokynu. Workshopy probíhají pod vedením PhDr. Alice Reissové, Ph.D., vedoucí Katedry Managementu FSE UJEP.

  Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu", Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu", Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4 - směřujeme k "Metodickému pokynu"
 • Od prosince 2014 probíhá v nově vybudované učebně CEV praktická výuka žáků středních škol pod vedením lektorů a odborníků z Fakulty sociálně ekonomické UJEP a expertů z praxe. Pro vlastní praktickou výuku byly vytvořeny speciální interaktivní vzdělávací moduly z oblasti trhu práce, podnikání, řízení podniku, finanční gramotnosti, PC gramotnosti a webu, soft skills a projektového řízení.

  Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV
 • 2. 12. 2014

  Hlavním cílem druhého workshopu bylo představení konkrétní podoby vzdělávacích modulů CEV a případových studií/praktických zadáních zaměřených na jednotlivé tematické oblasti. Došlo k předání zpětné vazby od partnerů projektu.

  Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1
 • 18. 11. 2014 a 25. 11. 2014

  Během listopadu 2014 proběhla 2 ze 4 plánovaných setkání v rámci Klíčové aktivity 4 zaměřených na sdílení zkušeností mezi učiteli. 18. 11. 2014 proběhlo setkání pro pedagogy z gymnázií a obchodních akademií a 25. 11. 2014 byl uspořádán workshop pro pedagogy z odborných škol technických. Výstupy z těchto workshopů budou východiskem pro zpracování Metodického pokynu.

  Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4
 • 21. 10. 2014

  Cílem prvního workshopu, kromě navázání kontaktů, bylo získání zpětné vazby k potřebám zaměstnavatelů a zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb do reálné výuky. Zpětná vazba tak tvořila rámec pro tvorbu obsahu vzdělávacích modulů pro CEV.

  Workshop byl rozdělen do dvou hlavních částí. V první se jednalo o nalezení průniku mezi rozmanitými potřebami zaměstnavatelů, které byly následně zúženy do společných témat. V druhé části pak došlo k upřesnění rámcové podoby modulů.

  Zaměstnavatelé představili témata, rozsah a formát praktických zadání, které považují za klíčové a kde mohou přispět svou expertízou a zkušenostmi. Hlavní metodou workshopu byla diskuse v menších skupinách. Po následné hromadné diskuzi došlo ke shrnutí výsledků.

  Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1