V rámci realizace projektu se potřetí sejdeme dne 16. 6. 2015 od 14 hodin u společného kulatého stolu s firmami a školami z regionu, cílem je prezentace výstupů projektu a výměna zkušeností, dále také zhodnocení přínosů praktického vyučování formou dnů praktického vyučování na půdě FSE pro jednotlivé zúčastněné aktéry. Workshop probíhá v rámci realizace Klíčové aktivity 1 pod vedením Ing. Tomáše Sivička, Ph.D., vedoucím Katedry ekonomie na FSE UJEP. Odbornou garantkou setkání a celého projektu je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu UJEP, která je zároveň garantkou oboru Ekonomika a management na FSE UJEP.