CZ.1.07/1.1.00/54.0049

O projektu:

Projekt reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol v zaměstnání. Střední školy volají po praktickém vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního včetně podnikatelského života, což je cílem projektu.

Projekt je určen studentům středních škol - především Obchodním akademiím a gymnáziím a středním odborným školám. Pro obě skupiny škol budou připraveny kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové zmíněných škol, kteří vítají přípravu praktických úkolů a větší množství výukových materiálů, pomocí kterých budou moci procvičovat teorii, kterou vykládají v rámci své výuky. Důležitá je pro ně i výměna zkušeností mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, se kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty. Vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů Fakulty sociálně ekonomické UJEP povede k výše uvedeným cílům.

Navazujícími cíli projektu jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vč. soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti), a z pohledu žadatele rovněž zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu.

Předpokládané datum zahájení projektu: září 2014 - 31. 07. 2015

Žadatel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (http://www.ujep.cz/)

Rozpočet projektu: 6 496 734, 05 Kč