Analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v oboru ekonomika a administrativa v Ústeckém kraji

V rámci klíčové aktivity se zpracuje analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v oboru ekonomika a administrativa zejména v Ústeckém regionu, ze kterého bude hlavní část cílové skupiny. Analýza poskytne účelnou zpětnou vazbu k stávajícím modelům a může být významným zdrojem dat pro přípravu projektů v dalším programovém období.

Cílem analýzy je zmapování stávajících modelů spolupráce, zhodnocení míry spokojenosti ze strany zúčastněných partnerů, identifikování nevyužitých možností a slabých míst spolupráce. Dotazování bude hlavně zaměřeno na cílové skupiny na pedagogické pracovníky středních škol, vedoucí pracovníky středních škol, žáky středních škol.