Sdílení best practice mezi učiteli odborných předmětů praktického vyučování

Cílem této klíčové aktivity je podpořit možnosti sdílení zkušeností mezi učiteli, které povede ke zvyšování klíčových kompetencí učitelů ekonomických předmětů, učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů v teoretické i praktické rovině.

Pedagogové budou rozděleni do dvou skupin: 1) učitelé ekonomických předmětů na středních ekonomických školách, obchodních akademiích a gymnáziích, 2) učitelé ekonomických předmětů na středních odborných školách technického zaměření a v oblasti služeb (SOU s maturitou).

Pro každou skupinu budou realizovány workshopy, se stejným tematickým zaměřením, ale předpokládáme určitá specifika, která vyplývají z charakteru školy. Cílem je sdílení zkušeností, přičemž velkým tématem bude spolupráce s firmami. Celkem budou uspořádány 4 workshopy.